TS RPL d.d.

Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš d.d.

OBVESTILA

Obvestilo!

Spoštovani naročniki,

obveščamo vas, da smo prejeli obvestilo distributerja, da se z 20.09.2017 ukinja program CBS Drama v Sloveniji.

Hvala za razumevanje.

 

Naročniška služba, 

TS RPL, d.d.

Več...

Obvestilo 30.06.2017 - sprememba uradnih ur

Spoštovani,

sporočamo vam, da bodo uradne ure v ponedeljek, 03.07.2017 od 13.00 - 16.00.

Vaša sporočila lahko pustite v poštnem nabiralniku ali pošljete po elektronski pošti na naslov ktv@tsrpl.si.

 

Hvala za razumevanje!

 

Naročniška služba,

TS RPL, d.d.

Več...

Obvestilo - nujna vzdrževalna dela 18.06.2017

Spoštovani naročniki,

zaradi nujnih vzdrževalnih del s strani operaterja A1 bo dne 18.6.2017 med 8:00 in 18:00 prišlo do prekinitve delovanja fiksnih storitev (internet, telefonija);  prestavitev del ni možna, ker so vezana na dnevni čas.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 

Naročniška služba,

TS RPL, d.d.

 

Več...

Obvestilo 09.06.2017 - XV. seja skupščine družbe

TS RPL D.D., POHORSKA ULICA 9, 2000 MARIBOR
Na osnovi določil 27. in 29. člena statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem XV. SEJO SKUPŠČINE delniške družbe TS RPL D.D., s sedežem v Mariboru, ki bo v četrtek, dne 13. 07. 2017 ob 12:00 uri, v prostorih Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre;

Več...

Sprememba mesečne naročnine na pakete trojka 30.01.2017

1.3.2017 se bodo predvsem zaradi spremembe poslovnih modelov nekaterih izdajateljev televizijskih programov za 3,00 EUR z DDV zvišale cene mesečnih naročnin vseh televizijskih paketov trojka. 

Obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo v 30 dneh od obvestila o spremembi na spletni strani www.tsrpl.si brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh uporabnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti uporabnikov. Uporabnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo TSRPL d.d. povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, TSRPL d.d. pa mu bo vrnil kupnino.

 

Hvala za razumevanje.

Naročniška služba,

TS RPL, d.d.

Več...

Obvestilo 03.01.2017

Spoštovani naročniki,

obveščamo vas, da smo zaradi višjih stroškov avtorskih pravic primorani uskladiti cene naročniških paketov. Nov cenik bo stopil v veljavo 01.02.2017.

 

Hvala za razumevanje.

Naročniška služba,

TS RPL, d.d.

Več...

Obvestilo! 06.12.2016

Spoštovani naročniki,

sporočamo vam, da bodo uradne ure v četrtek, 08.12.2016 od 10.00 – 13.00.

 

Hvala za razumevanje!

Več...

Obvestilo o zamenjavi programa Discovery ID

Spoštovani naročniki,

na podlagi stalnega prizadevanja zadovoljevanja potreb slovenskih naročnikov se je Discovery Communications Europe Limited odločil za zamenjavo trenutno aktivnega programa ID Discovery z regionalnim programom ID Xtra. Zamenjava obstoječega programa se bo izvedla najkasneje do 15.4.2016.

Naročniška služba, TS RPL d.d.

Več...

Obvestilo!

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo v četrtek, 7. aprila 2016, med 12. in 14. uro, moten signal KRS, in sicer zaradi nujnih vzdrževalnih del na optičnem kablu med RTP Slovenska Bistrica in RTP Rače, ki jih izvaja Elektro Maribor.

Celoten izpad storitev bo na območju Oplotnice in Slovenskih Konjic, medtem ko bo v ostalih sistemih izpad naslednjih kanalov: HBO, HBO HD, HBO 2, HBO 2 HD, HBO 3,
HBO 3 HD, CINEMAX, CINEMAX HD, CINEMAX 2, CINEMAX 2 HD, FOX HD, FOX life HD, SK HD, SK 1 HD, SK 2 HD, SK 3 HD, SK Golf HD.

Prosimo za razumevanje.

Več...

Vse pravice pridržane 2016 TS RPL d.d.